Top

Bu site, bağ hastalıkları (özellikle asmalarda fungal gövde hastalıkları) konusunda üzüm üreticileri, bağcılık konusunda araştırma yapan arkadaşlarım, öğrencilerim ve akademisyen hocalarımla bilgi paylaşmak amacıyla tasarlanmıştır. Bu hastalıklar hakkında çeşitli teknik konular, dünyadaki gelişmeler ve güncel literatür bilgilerini kaynak göstererek sizlerle paylaşacağım. Sizlerin de bu siteden yapacağınız orijinal alıntıları kaynak göstermeniz rica olunur (bkz. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu).

ÖZGEÇMİŞ BİLGİLERİM

1976 yılında Adana’nın Ceyhan İlçesi’nde doğdum. İlk, orta ve lise öğrenimini Ceyhan’da tamamladım. 1994 yılında Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü’nde lisans eğitimine başlayarak 1998 yılında mezun oldum. Aynı yıl Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimine başlayıp Ekim 2000’de araştırma görevlisi olarak atandım. Daha sonra 2002 yılında yüksek lisans, 2008 yılında doktora eğitimini tamamladım. Lisansüstü eğitimi boyunca ağırlıklı olarak bitkilerde hastalıklara neden olan toprak kökenli funguslar ve özellikle kök, kökboğazı, sap çürüklüğü ve solgunluk hastalıklarına yol açan Fusarium cinsi fungusların tanılanması ve mücadelesi üzerinde çalıştım. Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi iken, Ağustos 2008’de Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’ne, kurumlar arası nakil yoluyla tayin oldum. Aralık 2011’de Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, yetiştirilmek amacıyla yurtdışına personel gönderimiyle ilgili yönetmeliği çerçevesinde, Kaliforniya Riverside Üniversitesi (ABD), Bitki Patolojisi ve Mikrobiyoloji Bölümü’nde 6 ay süreyle “Bitki Hastalıklarının Teşhisi ve Mücadelesi” üzerine eğitime katıldım. Daha sonra Ağustos 2014’te Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü’ne öğretim üyesi olarak atandım. Halen bu kurumda öğretim üyesi olarak görevimi sürdürüyorum. Evli ve 2 çocuk babasıyım.

Vermiş Olduğum Lisans Dersleri

Mikoloji (3. sınıf)
Bitki Fungal Hastalıkları (4. sınıf)
Tarla Bitkileri Hastalıkları ve Mücadelesi (3. sınıf)
Depolanmış Ürün Hastalıkları (4. Sınıf)
Bilimsel Eser Yazımı ve Sunu Teknikleri (4. sınıf)
Vermiş Olduğum Yüksek Lisans Dersleri

Bitki Fungal Hastalıklarının Klasik ve Moleküler Yöntemlerle Tanısı

Hasat Sonu Hastalıklar
Bitki Hastalıklarının Mücadelesinde Kullanılan Fungisitler
Doktora Dersleri

Biyolojik Mücadelede Kullanılan Funguslar
Özel Bağ Hastalıkları

Yönetmiş Olduğum Tezler

1- Hatay İli Reyhanlı İlçesi Pamuk Ekim Alanlarında Solgunluk Etmenlerinin Saptanması Ve Dayanıklılığı Teşvik Edici Bazı Kimyasalların Hastalık Oluşumuna Etkisinin Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Sema ŞAHBAZ, Ocak 2016.

2- Characterization of Phomopsis Isolates Causing Phomopsis  Dieback of Grapevine and Their Sensitivity Against Some Fungicides and Hot Water Treatments. Yüksek Lisans Tezi, Qamar NAWAZ AWAN, Haziran 2017

3- Dormant Asma Kalemlerine Yapılan Bazı Uygulamaların Endofitik Fungal Flora ve Neofusicoccum parvum‘un Kontrolüne Etkilerinin Araştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Vedat GÖRÜR, Şubat 2019.

Uzmanlık Alanlarım

Bitki Koruma
Fitopatoloji
Mikoloji
Bitki Fungal Hastalıkları
Asma Fungal Hastalıkları
Hububat Fungal Hastalıkları
ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BİLİM ALANI BİLGİLERİ

Ziraat ve Ormancılık Temel Alanı
Bitki Koruma
Fitopatoloji
Fungal Bitki Hastalıkları
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI

Mycology
Geisenheim (Almanya) Bağ Alanları
Red Globe Araştırma Parseli (Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü )
Sarıgöl (Manisa) Sultani Çekirdeksiz Bağları
Geisenheim (Almanya) Bağları
Julius Kühn Bağcılık Araştırma Enstitüsü (Geilweilerhof, Almanya)
Rhizobium vitis (=Agrobacterium vitis) Araştırma Gezisi (Aydın)
42. Uluslararası Dünya Bağcılık ve Şarap Kongresi, Cenevre / İsviçre

Title