Top

Resim Galerisi

KAV Hastalığı etmenlerinden Phaeoacremonium aleophilum'un lezyonları
Eutypa lata'nın oluşturduğu sürgün çalılaşmaları
Phaeomoniella chlamydospora enfeksiyonu sonucu oluşan apoplexy belirtisi
Botryosphaeria dothidea ile enfekteli asma fidanındaki doku lezyonları
Phaeoacremonium aleophilum ve Fomitiporia mediterranea'nın neden olduğu apoplexy
Black Foot (asma siyah bacak hastalığı) ile enfekteli fidanlarda doku lezyonları
Asma gövde hastalıklarına neden olan çeşitli patojenlerin oluşturduğu gövde belirtileri
Phaeoacremonium aleophilum ve Fomitiporia mediterranea
Diaporthe ampelina (Syn.Phomopsis viticola)'nın neden olduğu kuruma ve beyazlaşma belirtisi
Lasiodiplodia theobromae'nın neden olduğu odun doku lezyonları
KAV hastalığı (ESCA sendromu) yaprak belirtisi
KAV Hastalığı (ESCA sendromu) meyve belirtisi (Çeşit: Sultani Çekirdeksiz)
Neofusicoccum parvum'un neden olduğu lokal kurumalar
Diplodia seriata'nın neden olduğu odun doku lezyonları